Jeoloji, Dünya'nın yapısının, bileşiminin, tarihinin ve süreçlerinin bilimsel çalışmasıdır. Gezegenin jeolojik özelliklerini ve olaylarını anlamak için fizik, kimya, biyoloji ve diğer bilimlerin unsurlarını birleştiren multidisipliner bir alandır. jeologlar çalışma kayalar, mineraller, fosiller, yeryüzü şekilleri, ve doğal kaynaklar Dünyanın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında fikir edinmek.

Bilimsel bir alan olarak jeoloji, Dünya'nın tarihini, yapısını ve süreçlerini anlamamızın yanı sıra doğal kaynakları konumlandırmak ve yönetmek, jeolojik tehlikeleri tahmin etmek ve azaltmak ve çevresel zorlukları ele almak için gereklidir. Jeologlar, Dünya'nın jeolojisini araştırmak için saha çalışması, laboratuvar analizi, uzaktan algılama ve hesaplamalı modelleme dahil olmak üzere çeşitli araçlar, yöntemler ve teknolojiler kullanır. Jeoloji araştırmalarından elde edilen bulgular ve içgörüler, gezegeni anlamamıza katkıda bulunur ve enerji, madencilik, çevre yönetimi ve inşaat mühendisliği gibi alanlarda karar verme sürecini bilgilendirmeye yardımcı olur.

JEOLOJİK HARİKALAR

Mono Gölü, ABD

Mono Gölü ABD'nin doğusunda, pitoresk Mono Havzası'nda yer alan eşsiz ve büyüleyici bir tuzlu göldür. Hemen doğuda yatıyor...

Ölü Deniz, Ürdün/İsrail

Ölü Deniz Orta Doğu'da yer alan, batıda İsrail ve Ürdün ile sınır komşusu olan eşsiz ve büyüleyici bir doğa harikasıdır...

Türkiye'nin Peri Bacaları

Peri Bacaları Hoodoos olarak da bilinen Türkiye, dünyadaki en çarpıcı doğal simge yapılardan biridir. Bu eşsiz jeolojik oluşumlar...

değerli taşlar

KAYALAR

Mineraller

Listeler

Ünlü Değerli Taş Madenlerinin Jeolojisi

Değerli taşlar, büyüleyici cazibeleri ve doğal güzellikleriyle binlerce yıldır insanlığı büyülemiştir. Antik uygarlıklardan modern toplumlara kadar bu değerli taşlar...

Dünyanın En Ünlü Elmasları

İnsanlık tarihinde çok az değerli taş, elmaslar kadar hayranlık, hayranlık ve merak uyandırır. Nefes kesen güzelliklerinin ötesinde, elmaslar...

Nadir ve Değerli Değerli Taşlar: Alexandrite'den Kırmızı Beril'e

Değerli taşlar canlı renkleri, olağanüstü güzellikleri ve bazen de gizemli kökenleriyle binlerce yıldır insanlığı büyülemiştir. Bulunan çok çeşitli değerli taşlar arasında...

CEVHER MİNERALLERİ

Jeoloji Dalları

Utah'ın merkezindeki San Rafael kabarması boyunca Ketobe topuzunda Jura yaşlı tortul kayanın bindirme faylanması (Kısalma meydana gelir; Davis & Reynolds 1996).

Sedimanter Petroloji

Tortul petroloji, tortu birikimi ve katılaşmasından oluşan kayalar olan tortul kayaçların incelenmesidir. Bu jeoloji alanı...

Tünel İnşaatı

Tünel inşaatına giriş, tünel inşaatının amacını, tarihini ve temellerini anlamayı içerir. Tünel, toprağın içinden kazılan bir yeraltı geçididir...

Dizin Fosilleri

İndeks fosilleri jeoloji alanında çok önemli bir rol oynuyor ve bilim adamlarına kayaların tarihlenmesi ve ilişkilendirilmesi konusunda yardımcı oluyor. Bu fosiller,...

GENEL JEOLOJİ İÇERİĞİ

Minerallerin Optik Özellikleri

Işığın ince kesitlerden nasıl geçtiğinin incelenmesi - yaklaşık 0.3 mm kalınlığa kadar kesilmiş ve cilalanmış kayalar Atomik düzenleme ve bileşimden etkilenen bir mineralde ışık emilimi ve yayılma özelliklerini kullanma Petrografik mikroskop kullanımını yöneten tekniklerle ilişkili ışığın özelliklerini öğrenme