Jeoloji, Dünya'nın yapısının, bileşiminin, tarihinin ve süreçlerinin bilimsel çalışmasıdır. Gezegenin jeolojik özelliklerini ve olaylarını anlamak için fizik, kimya, biyoloji ve diğer bilimlerin unsurlarını birleştiren multidisipliner bir alandır. jeologlar çalışma kayalar, mineraller, fosiller, yeryüzü şekilleri, ve doğal kaynaklar Dünyanın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında fikir edinmek.

Bilimsel bir alan olarak jeoloji, Dünya'nın tarihini, yapısını ve süreçlerini anlamamızın yanı sıra doğal kaynakları konumlandırmak ve yönetmek, jeolojik tehlikeleri tahmin etmek ve azaltmak ve çevresel zorlukları ele almak için gereklidir. Jeologlar, Dünya'nın jeolojisini araştırmak için saha çalışması, laboratuvar analizi, uzaktan algılama ve hesaplamalı modelleme dahil olmak üzere çeşitli araçlar, yöntemler ve teknolojiler kullanır. Jeoloji araştırmalarından elde edilen bulgular ve içgörüler, gezegeni anlamamıza katkıda bulunur ve enerji, madencilik, çevre yönetimi ve inşaat mühendisliği gibi alanlarda karar verme sürecini bilgilendirmeye yardımcı olur.

JEOLOJİK HARİKALAR

Lav Alanları, İzlanda

0
İzlanda, olağanüstü jeolojik olayların ülkesi, Dünya'nın dinamik kuvvetlerinin tam anlamıyla sergilendiği doğal bir laboratuvardır. Bu ada ülkesi...

Etretat Kayalıkları, Fransa

0
Étretat KayalıklarıFransa'nın pitoresk Normandiya kıyılarında yer alan, dramatik güzellikleri ve çarpıcı doğal oluşumlarıyla ünlüdür. Yaklaşık olarak yer alan...

Lena Sütunları, Rusya

0
Lena SütunlarıLena'nın Taş Ormanı olarak da bilinen, Cumhuriyet'teki Lena Nehri kıyısındaki doğal bir kaya oluşumu...

değerli taşlar

KAYALAR

Mineraller

Listeler

Dünyanın En Büyük ve En Derin Çukurları

0
Obruklar, hayal gücümüzü harekete geçiren ve Dünya yüzeyini şekillendiren dinamik süreçleri ortaya çıkaran büyüleyici doğal oluşumlardır. Bu olağanüstü çöküntüler şu durumlarda meydana gelir:

En Nadir ve En Pahalı Mineraller

0
Mineraller ve değerli taşlar dünyası büyüleyici olduğu kadar çeşitlidir; her bir taş Dünya'nın karmaşık jeolojik geçmişine dair bir hikaye anlatır.

Garnet Çeşitleri ve Farklılıkları

0
Garnet, çarpıcı renk çeşitliliği ve tarih boyunca yaygın kullanımıyla tanınan, büyüleyici ve çok yönlü bir mineral grubudur. Bu silikat mineralleri...

CEVHER MİNERALLERİ

Jeoloji Dalları

hidrotermal yataklar

0
Hidrotermal yataklar, kayalar arasında dolaşan sıcak suda çözünmüş minerallerin çökelmesiyle oluşan maden yataklarıdır. Hidrotermal akışkanlar...

Tünel İnşaatı

0
Tünel inşaatına giriş, tünel inşaatının amacını, tarihini ve temellerini anlamayı içerir. Tünel, toprağın içinden kazılan bir yeraltı geçididir...

En Güçlü 10 Süper Volkan

0
harika volkanlar tipik volkanik aktivitenin ölçeğini gölgede bırakacak kadar olağanüstü büyüklükte patlamalar yaratma kapasitesine sahip jeolojik harikalardır. Bunlar...

GENEL JEOLOJİ İÇERİĞİ

Ateş Zırhı

0
Ateş Zırhı Pasifik Okyanusu'nda yüksek seviyede volkanik ve sismik aktiviteyle bilinen bir coğrafi bölgedir. Bu...